Lệ phí xin cấp đổi thẻ tạm trú cho người nước ngoài

Lượt xem: 2350

Khi tiến hành xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài phải nộp bao nhiêu lệ phí

- Lệ phí xin cấp đổi thẻ tạm trú cho người nước ngoài là bao nhiêu

+ Theo luật của nhà nước đã ghi rõ các mức lệ phí như sau:

1,Đối với việc xin cấp hay xin gia hạn thì đều cùng mức phí như nhau như sau:

* Đối với thẻ tạm trú ngắn hạn 6 tháng thì tổng phí bạn nộp để xin làm,gia hạn là 50USD cho 1 lần xin hay gia hạn tại phòng quản lý xuất nhập cảnh.

* Các thẻ tạm trú có thời hạn 1 năm sẽ là 80 USD cho 1 lần.

* Và cuối cùng để xin cấp,gia hạn thẻ tạm trú dài hạn nhất 3 năm phải nộp phí 100 USD

2, Vậy việc bạn xin được thẻ tạm trú càng dài hạn thì mức phí càng giảm khá nhiều và lợi nhất vẫn là không phải mất công đi gia hạn lại. Với các trường hợp muốn xin cấp thẻ tạm trú 3 năm bạn có thể xem bài viết tiếp theo của tôi.

- Làm thẻ tạm trú có khó không

+ Nếu bạn không thuê dịch vụ làm thẻ tạm trú thì bạn hoàn toàn chỉ phải chịu chi phí mà nhà nước quy định thôi.

+ Dù bạn có thuê dịch vụ thì vẫn phải nộp lệ phí,vậy bạn chỉ thuê dịch vụ khi không có thời gian,thiếu hồ sơ...

+ Và pháp luật hoàn toàn tạo điều kiện cho người dân tự đi đăng ký làm thẻ tạm trú,gia hạn thẻ tạm trú. Trên thật tế bạn hoàn toàn có thể tự làm được.

+ Bạn có thể tham khảo các bài viết của tôi về: Thủ tục xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài,Biểu mẫu đơn xin cấp thẻ tạm trú ,Có thẻ tạm trú có cần xin visa không.... Để biết thủ tục xin cấp,gia hạn thẻ tạm trú.


Gợi ý cho bạn