Hướng dẫn fix lỗi Call to local trên LG G Glex đơn giản nhất

Lượt xem: 3178

Hước dẫn cách sửa lỗi Call to local trên LG G Glex

Việc nâng cấp phiên bản hệ điều hành Android hay việc thực hiện root máy ở di động thường xảy ra mọt vài lỗi nhỏ gây khó chịu cho người dùng. Như ở máy điện thoại LG G Flex khi ta thực hiện việc nâng cấp lên phiên bản Android mới là 4.2.2 thì máy thường bị dẫn lỗi Call to local. Đây là một lỗi nhỏ không ảnh hưởng nhiều đến máy nhưng đôi khi làm người sử dụng cảm thấy khó chịu. Sau đây tôi xin hướng dẫn các bạn cách thức để sửa  lỗi Call to local trên LG G Glex. 

Các điều kiện để tiến hành LG G Glex gọi báo lỗi Call to local như sau:

 • Cần tải về file nén  Apktool
 • Tải về file Lgphone.apk của máy đã được deodex
 • Lưu file framework – res. Apk và file lge-res.apk vào trong folder framework của rom gốc.

Chúng ta tiến hành cách bước sửa lỗi call to local như sau:

 • Bước 1 : Tiến hành giải nén file  Apktool và file LGPhone.apk tải về ở trên vào một folder chung
 • Bước 2 : Tiến hành đăng nhập vào file hệ thống và gõ các câu lệnh sau đây: apktool if framework-res.apk, apktool if lge-res.apk 
 • Bước 3 : Sau đó thực hiện gõ tiếp câu lệnh như sau: apktool if LGPhone.apk. Ta sẽ có một folder mới xuất hiện là LGPhone. Với folder này chúng ta vào đó và tìm theo đường dẫn như sau: vào LGPhone => chọn smali=> chọn com=> chọn android=> chọn phone=> tại đây chúng ta sẽ tìm file có tên là: Outgoingcallbroadcaster.smali
 • Bước 4: Mở file vừa tìm được ra bằng notepad++ và tìm đoạn mã sau:
 •  goto :goto_5b
      .line 476    :cond_b1    invoke-static {}, Lcom/android/phone/PhoneCarrierUtils;->checkNetworkStatusIfOkToRoaming()Z
      move-result v1

  if-eqz v1, :cond_ce
      .line 477    invoke-static {p1, v0, p4}, Lcom/android/phone/PhoneCarrierUtils;->checkRoamingModeIfOkToInitiateRADDialog(Landroid/content/Context;Landroid/content/Intent;Ljava/lang/String;)Z
      move-result v1
      if-eqz v1, :cond_c7

Trong đoạn mã này ta đổi dòng lệnh “if-eqz v1, :cond_ce” thành “goto :cond_ce” rồi tiến hành lưu nó lại.

 • Bước 5: Thực hiện việc đóng lại file apk bằng câu lệnh : apktool b LGPhone và chờ đợi trong vòng 1 phút.
 • Bước 6 :    Tiến hành vào lại file Apk để lấy AndroidManifest.xml và folder META-INF từ file apk gốc cho tất cả chúng vào file APK ở trong LGPhone.
 • Bước 7 : Kết nối máy tính với điện thoại và nhớ thực hiện bật máy ở chế độ USB debug. Sau đó để file LGPhone.apk vào cùng với folder của ADB rồi thực hiện gõ câu lệnh adb push LGPhone.apk system/app để Reboot máy vào Phone.

Đến đây chúng ta đã hoàn thành xong các bước sửa lỗi Call to local

Như vậy, chúng ta vừa thực hiện xong các bước sử li Call to local trên LG G Glex. Với hướng dẫn trên, giờ đây người dùng sẽ không phải gặp khó chịu khi phải sống chung với lỗi này nữa. Việc khắc phục lỗi này sẽ làm cho người dùng có những trải nghiệm tốt hơn khi nâng cấp phiên bản của máy.

Việc nâng cấp phiên bản hệ điều hành Android hay việc thực hiện root máy ở di động thường xảy ra mọt vài lỗi nhỏ gây khó chịu cho người dùng. Như ở máy điện thoại LG G Flex khi ta thực hiện việc nâng cấp lên phiên bản Android mới là 4.2.2 thì máy thường bị dẫn lỗi Call to local. Đây là một lỗi nhỏ không ảnh hưởng nhiều đến máy nhưng đôi khi làm người sử dụng cảm thấy khó chịu. Sau đây tôi xin hướng dẫn các bạn cách thức để sử li Call to local trên LG G Glex.Các điều kiện để tiến hành sửa lỗi Call to local như sau:

 • Cần tải về file nén  Apktool
 • Tải về file Lgphone.apk của máy đã được deodex
 • Lưu file framework – res. Apk và file lge-res.apk vào trong folder framework của rom gốc.

Chúng ta tiến hành cách bước sửa lỗi call to local như sau:

 • Bước 1 : Tiến hành giải nén file  Apktool và file LGPhone.apk tải về ở trên vào một folder chung
 • Bước 2 : Tiến hành đăng nhập vào file hệ thống và gõ các câu lệnh sau đây: apktool if framework-res.apk, apktool if lge-res.apk 
 • Bước 3 : Sau đó thực hiện gõ tiếp câu lệnh như sau: apktool if LGPhone.apk. Ta sẽ có một folder mới xuất hiện là LGPhone. Với folder này chúng ta vào đó và tìm theo đường dẫn như sau: vào LGPhone => chọn smali=> chọn com=> chọn android=> chọn phone=> tại đây chúng ta sẽ tìm file có tên là: Outgoingcallbroadcaster.smali
 • Bước 4: Mở file vừa tìm được ra bằng notepad++ và tìm đoạn mã sau:
 •  goto :goto_5b
      .line 476    :cond_b1    invoke-static {}, Lcom/android/phone/PhoneCarrierUtils;->checkNetworkStatusIfOkToRoaming()Z
      move-result v1

  if-eqz v1, :cond_ce
      .line 477    invoke-static {p1, v0, p4}, Lcom/android/phone/PhoneCarrierUtils;->checkRoamingModeIfOkToInitiateRADDialog(Landroid/content/Context;Landroid/content/Intent;Ljava/lang/String;)Z
      move-result v1
      if-eqz v1, :cond_c7

Trong đoạn mã này ta đổi dòng lệnh “if-eqz v1, :cond_ce” thành “goto :cond_ce” rồi tiến hành lưu nó lại.

 • Bước 5: Thực hiện việc đóng lại file apk bằng câu lệnh : apktool b LGPhone và chờ đợi trong vòng 1 phút.
 • Bước 6 :    Tiến hành vào lại file Apk để lấy AndroidManifest.xml và folder META-INF từ file apk gốc cho tất cả chúng vào file APK ở trong LGPhone.
 • Bước 7 : Kết nối máy tính với điện thoại và nhớ thực hiện bật máy ở chế độ USB debug. Sau đó để file LGPhone.apk vào cùng với folder của ADB rồi thực hiện gõ câu lệnh adb push LGPhone.apk system/app để Reboot máy vào Phone.

Đến đây chúng ta đã hoàn thành xong các bước LG G Glex gọi báo lỗi Call to local 

Như vậy, chúng ta vừa thực hiện xong các bước sửa li Call to local trên LG G Glex. Với hướng dẫn trên, giờ đây người dùng sẽ không phải gặp khó chịu khi phải sống chung với lỗi này nữa. Việc khắc phục lỗi này sẽ làm cho người dùng có những trải nghiệm tốt hơn khi nâng cấp phiên bản của máy.

Gợi ý cho bạn